Blog Jacka Orłowskiego o usługach cyfrowych administracji publicznej

Osobisty lub tymczasowy podpis cyfrowy

Osobisty lub tymczasowy podpis cyfrowy

Eksperci szacują, że w wyniku epidemii nasza aktywność w internecie wzrosła o 30–40 proc. Dotyczy to także usług elektronicznych administracji publicznej. Pojawiły się przy tym nowe możliwości poświadczania naszej tożsamości.

przeczytaj artykuł


Rzuceni na głęboką wodę cyfryzacji

Rzuceni na głęboką wodę cyfryzacji

Trwająca epidemia pokazuje, jak ważna dla obywateli jest informatyzacja placówek publicznych. Wielu urzędników nie nadąża jednak za cyfrowym trendem i próbuje cedować zadania merytoryczne na działy IT, tylko dlatego, że „robi się to w komputerze”. Ale tylko ten kto zauważy braki kompetencyjne ma szansę dogonić rzeczywistość.

przeczytaj artykuł


Gdy wyrok za spam nie przysługuje

Gdy wyrok za spam nie przysługuje

Każdy kto korzysta z poczty elektronicznej wie, jaką plagą są niezamówione informacje handlowe. Większość metod walki ze spamem sprowadza się do automatycznego filtrowania poczty i wyłapywania śmieci. Rzadko zdarza się, by tego typu sprawa trafiła na wokandę, tym bardziej warto przyjrzeć się temu co na początku roku orzekł polski sąd.

przeczytaj artykuł


Zintegrowana obsługa incydentu bezpieczeństwa

Zintegrowana obsługa incydentu bezpieczeństwa

Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa incydentem w podmiocie publicznym jest każde zdarzenie, które wpływa na jakość lub ciągłość realizacji zadania publicznego. Kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić warunki umożliwiające bezzwłoczne ich zgłaszanie i obsługę.

przeczytaj artykuł


Za co nie odpowiada  informatyk w urzędzie

Za co nie odpowiada informatyk w urzędzie

Brak jasnego podziału zadań w zakresie cyfryzacji pomiędzy rządem a samorządami jest od lat przedmiotem debaty. Jednocześnie potrzeby i oczekiwania najmniejszych podmiotów są często w niej niedostrzegane. Nie stwarza to dobrych warunków przy planowania rozwoju informatyki po stronie jst.

przeczytaj artykuł


Trzeba się śpieszyć z informatyzacją urzędów

Trzeba się śpieszyć z informatyzacją urzędów

Rząd przyjął nowelizację uchwały w sprawie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, a wraz z nią plany działań poszczególnych ministerstw służące realizacji PZIP. Jest to zasadnicza i warta podkreślenia zmiana, bo do tej pory integralną częścią PZIP był wyłącznie plan działań resortu cyfryzacji.

przeczytaj artykuł


Przedłożone nie znaczy, że doręczone

Przedłożone nie znaczy, że doręczone

Elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP nie pozwala wybrać sposobu wniesienia pisma w zależności od rodzaju podmiotu. To nie bug, to ficzer niemniej, jak się okazuje sposób potwierdzenia odbioru przesyłki ma wpływ na ważność i termin wpływu.

przeczytaj artykuł

Pozostałe artykuły

O serwisie