• Jacek Orłowski
  • Jacek Orłowski

    Jestem redaktorem naczelnym miesięcznika IT w Administracji. Od 2008 roku monitoruję i sprawdzam w praktyce procesy cyfryzacji państwa. Piszę artykuły o rozwoju e-usług publicznych i występuję na konferencjach branżowych. Dbam o merytorykę m.in regionalnych Konwentów Informatyków oraz corocznego Forum Kierowników IT w Administracji. Jestem inicjatorem i wiceprzewodniczącym Sekcji Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczestniczyłem jako ekspert w pracach strumieni "E-usługi publiczne" i "E-skrzynka, e-doręczenie" w ramach programu Od papierowej do cyfrowej Polski. Obecnie jestem członkiem grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych przy Ministrze Cyfryzacji. Od początku kariery zawodowej jestem związany z czasopismami komputerowymi. W latach 90. brałem czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego. Mam za sobą także kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowej korporacji telekomunikacyjnej. Szkolę i doradzam w zakresie zastosowania nowych technologii w podmiotach publicznych oraz firmach.

Zintegrowana obsługa incydentu bezpieczeństwaZintegrowana obsługa incydentu bezpieczeństwa

Zintegrowana obsługa incydentu bezpieczeństwa

Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa incydentem w podmiocie publicznym jest każde zdarzenie, które wpływa na jakość lub ciągłość realizacji zadania publicznego. Kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić warunki umożliwiające bezzwłoczne ich zgłaszanie i obsługę.

Za co nie odpowiada  informatyk w urzędzieZa co nie odpowiada  informatyk w urzędzie

Za co nie odpowiada informatyk w urzędzie

Brak jasnego podziału zadań w zakresie cyfryzacji pomiędzy rządem a samorządami jest od lat przedmiotem debaty. Jednocześnie potrzeby i oczekiwania najmniejszych podmiotów są często w niej niedostrzegane. Nie stwarza to dobrych warunków przy planowania rozwoju informatyki po stronie jst.

Wcale nie tak małe cyfrowe krokiWcale nie tak małe cyfrowe kroki

Wcale nie tak małe cyfrowe kroki

23 września zadebiutował Mój GOV, czyli nowy panel użytkownika serwisu gov.pl. Oferuje zalogowanym użytkownikom łatwy dostęp do ich danych w rejestrach. Ale nie tylko, bo znajdziemy tam zupełnie nowy sposób dostępu do korespondencji z urzędami.

O serwisie