Konferencje informatyczne

W ramach projektu IT w Administracji od 2010 r. przygotowuję stronę merytoryczną regionalnych Konwentów Informatyków, a od roku 2014 także Forum Kierowników IT w Administracji. W trakcie tych spotkań wygłosiłem wiele prelekcji o praktyce stosowania elektronicznej skrzynki podawczej, zmianach prawnych w obszarze e-administracji, czy też o korzyściach jakie daje otwieranie danych publicznych.

Konwenty informatyków

Konwenty informatyków

Organizowane cyklicznie od 2010 r spotkania mają na celu integrację środowiska informatyków sektora publicznego i zapoznanie uczestników z nowymi produktami, technologiami i przepisami stosowanymi w administracji. Stwarzają również niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń.

przejdź do strony konferencji


Forum Kierowników IT w Administracji

Forum Kierowników IT w Administracji

Ogólnopolska konferencja o zastosowaniu nowych technologii w urzędach. Dedykowana osobom zarządzającym oraz kierownikom działów organizacyjnych i informatycznych. Podczas tego zakopiańskiego spotkania wręczane są nagrody za najlepsze projekty IT w administracji - Skrzydła IT w Administracji.

przejdź do strony konferencji


Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji

Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji

Ogólnopolska konferencja dla osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem sektora publicznego. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym. Tematyka Forum obejmuje zarówno kwestie techniczne dotyczące ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz, jak i organizacyjne - rozumiane jako zachowanie ciągłości działania jednostki i konkretnego systemu czy stanowiska.

przejdź do strony konferencji

O serwisie